BIOGRAFI

Biografi

”Hanna Hagström Ohlén är en svensk keramiker och konstpedagog , född 1970 och verksam i Göteborg.
Hannas konstnärsskap andas frihet och nytänkande. Det är hennes signum att prova nya idéer med leran. Det är detta som är hennes drivkraft och utvecklar hennes konstnärsskap i nya banor.

Hennes Urnor uppfattas ibland som artefakter som balanserar mellan det brukbara och obrukbara tingen. Likt skepp som seglar på stormigt hav.
I hennes Urnor kan man se spår från den tid då hon läste arkeologi och då hon arbetade i den grafiska branschen. Hennes urnor bär tydliga spår av antikens formspråk men i modernare tappning.

Dekoren i Urnorna är ofta en lek med skuggor som Hanna arbetat upp med att trycka in mönster i form av ord, bokstäver eller ett mönster som för tankarna bakåt i tiden.

Glasyren gör Hanna själv och hennes signum är vitt och koboltblå glasyr. Har man tur kan man se det små kornen från pigmentet i hennes blå glasyr i urnan.

I en serie stora höga Urnor kan man se den blå glasyren pålagd likt färgen på akvarellblad. Den blå glasyren speglas på ytan i olika riktningar och ibland lager på lager men med en transparens som finns i ytan på en akvarell. Beroende på vilket uttryck Hanna eftersträvar i urnans form bygger eller drejas urnorna upp i ler-, sten-, eller porslinslera.

Havet har alltid spelat en stor roll i Hannas skapande och det kan man se i uttrycket i hennes Urna ”det stora blå”.

Hanna arbetar utifrån olika projekt och hennes idé blir till skiss för att sedan ta sig uttryck i lera på olika sätt. Hennes skisser är många på urnor hon gjort under åren. Relationen med Urnan blir speciell eftersom det är en lång process från idé till färdigt alster och när Urnan lämnar hennes verkstad är skissen ett bra sätt att komma ihåg de Urnor som gjorts.”

Som Keramiker blandar jag ler-, sten-, och porslinslera beroende på vilket uttryck jag strävar efter att få i mina urnor.
Urnor farcinerar mig sedan jag först började studera arkeologi. Urnas form är ursprunglig och därför så spännande att arbeta med och utforska vidare i sin form och struktur.

Mina Urnor bygger jag upp på olika sätt beroende på vilken form jag eftersträvar att få i dess uttryck. Mina Urnor kan vara i klassisk form som Amforan eller organiska i en fri form.
Urnorna drejar jag upp eller bygger upp dem med stora kavlade tjok, likt stora tyger att forma och arbeta med.

Då jag arbetat som grafiker är jag väldigt farcinerad av bokstäver i alla dess former och har turen av att ha fått gamla trätyper i olika storlekar som jag använder i ytstrukturen på mina urnor. Strukturen på urnan lägger jag mycket arbete på. För att få olika skiftningar och skuggor så trycker jag in olika mönster som bokstäver eller små fraser med ord i.

Glasyrerna arbetar jag själv fram och det är den vita och koboltblå glasyren jag fastnat för. Koboltglasyren är spännande att arbeta med dels för att den framträder på så olika sätt i stengodslera och porslinslera och för att den alltid legat människan varmt om hjärtat redan då den skeppades över från Kina till oss på Ostindiefararens tid.