I min keramikverkstad faller ljuset in
och jag känner en ljummen vind
från havet inte långt ifrån…